BUNADSPRODUKSJON - Del 1: Arbeidsforhold

Om bunaden er norsk- eller utenlandsprodusert, så varierer kvaliteten. Det finnes mange hjemmesnekrede norske drakter med glissent broderi eller uferdig finish. Og det finnes mange utenlandsproduserte varianter som beveger seg milevis fra originalene innen stoffvalg, farger og passform. Arbeidsforholdene bak har en enda større variasjon.

Om vi går 30 år tilbake i tid så ble alle bunader tilvirket i Norge. Arbeidskraften var kortreist og man fikk kun bunader laget i tradisjons tro og med et lavt Co2-avtrykk.


Norske forhold

Det er veldig individuelt hva man tjener som en bunadsyer eller -tilvirker, spesielt når det kommer til brodering. Montering, omsøm og opplæring har fastere rater.


Vi havner kanskje et sted mellom 40-150 kr/t for å utøve kunsten å brodere her i Norge. Er det rettferdig lønn? På ingen måte.


Når man arbeider med bunadssøm så inkluderer det ikke bare brodering, men montering og omsøm. Jobber man like mye med disse tre områdene, så har de aller fleste en timelønn på et sted mellom 300-800 kr/t. Minstelønn for en skredder i Norge er 225 kr/t.


Kan man først sy bunad, så finnes det svært mange der ute som ønsker å lære det samme. Starter man opp kurs, så stiger timelønnen enda mer og man får en mer variert arbeidsdag.


Bunadsøm er MVA-pliktig. Vi i Norges Bunadshåndverkere ønsker å fjerne MVA på lokalprodusert bunadshåndverk.


Arbeidsforholdene i Norge ligger uansett på verdenstoppen. Vi har (ting vi kanskje tar for gitt), nemlig gratis helsevesen, gode trygdeordninger og rent vann i springen.


Produksjon i utlandet

Når vi snakker om utenlandsproduksjon innen bunad så kommer disse landene opp: Kina, Thailand, Vietnam, Pakistan, Russland, Ukraina, Estland, Litauen og Ghana.


Hvordan kan man kontrollere arbeidsforholdene og lønningene i disse landene?


Det finnes noen alternativer:

1) Å jobbe med sertifiserte fabrikker. Det vil si fabrikker som er sertifiserte med feks SA8000 eller ISO14001. Dette er internasjonale ordninger som sikrer at arbeiderne ikke blir utsatt for diskriminering, fysiske avstraffelser eller tvangsarbeid. Det garanteres også at det ikke er barn som arbeider i de sertifiserte fabrikkene.


2) Bli medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Et ressurssenter som jobber med å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.


Ingen av bedriftene som lager bunader i utlandet jobber med sertifiserte fabrikker eller er medlem av IEH.

Vi har ingen garanti for at de som syr bunadene våre får betalt levelønn eller har humane arbeidsforhold.

Vi har ingen garanti for at det ikke er barn som syr bunadene våre.

Hva vil du at din bunad skal representere?

Ingen av utenlandsprodusentene av bunader legger frem sertifisert dokumentasjon om fabrikkene og/eller arbeiderne sine. Bilder av smilende arbeidere er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Det sier ingenting om hvor lange arbeidsdagene er, om de får betalt levelønn eller hva aldersgrensen er for å jobbe der.


Når man jobber med produksjon av varer så har man et ansvar for alle menneskene som er involvert. Dersom man er i tvil, så må man ikke være redd for å stille spørsmål. Varen du kjøper og prisen du betaler er trolig fabrikert på bekostning av andre menneskers livskvalitet.


Når at kommer til alt så velger man selv om man vil gå til innkjøp av en lokalprodusert eller en utenlandsprodusert bunad. Man velger selv hva sin egen bunad skal representere.


For noen er det kun pris som avgjør valget, men er egentlig utenlandsproduserte bunader så veldig mye billigere enn lokalproduserte?


Vi vil komme med flere innlegg der vi setter lys på prissetting av bunader og materialene de blir laget av. I tillegg vil vi vise eksempler på hva som skjer med bunadene våre når produksjonen flyttes ut av landet.
#initiativforetiskhandel #etiskhandel #etiskbunad #godearbeidsforhold #sertifisertefabrikker #kortreistbunadSkrevet av: Siri Sveen Haaland

323 visninger0 kommentarer
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

NORGES BUNADSHÅNDVERKERE AS

Karl Johans gate 8

0154 Oslo

post@norgesbunadshandverkere.no

© 2020 Norges Bunadshåndverkere AS