Bunadsutstillingen på Heddal Bygdetun

Oppdatert: 19. juni 2018

I 2017 hadde NIA (Norsk Industriarbeidermuseum) en nydelig utstilling om bunadsskaper Anne Bamle, på Heddal Bygdetun. I 2018 har museet valgt en ny vinkling på sommerutstillingen sin, med navnet "Hvem er den vakreste bunaden i landet her?"


Hvert år gjøres det uhøytidelige kåringer gjennom media, og arrangøren har tatt utgangspunkt i 13 slike kåringer. Utav disse har de valgt de 25 bunadene som oftest har kommet på topp 10.

De har valgt å stille ut eksempler på de 10 øverste plassene; Nordland, Hardanger, Aust-Telemark, Sunnmøre, Sogn, Rogaland, Lofoten, Trønder, Gudbrandsdalen og Nordmøre.

De resterende 15 skal vises på skjerm.


Unik lokal historie

Opphavet til NIA kan man lese om på nettsidene deres (https://nia.no/om-nia/):

"Formålet var forvaltning og formidling av unik lokal vannkraft-, industri-, og samfunnshistorie."

Videre kan man lese: "Lokal historie står sterkt i alle besøksområdene og det finnes også en helt unik historie å formidle."


Det første spørsmålet som reiser seg for mange er hvorfor NIA har valgt å bevege seg bort fra grunntanken om å formidle sin unike lokale historie.


Utstillingen kan vente seg 13.000 besøkende, rundt halvparten fra utlandet, og de skal få muligheten til å være med på kåringen av hvilken norsk bunad de syns er finest. De skal kunne velge blant hele landets bunader, ikke bare Telemark.


Etter flere år der Nordland, Hardanger og bunader fra Telemark har tronet øverst i denne typen kåringer, så kan det jo trivielt sett bli interessant å se hva folk utenfor Norge mener. Om det blir en legitim kåring er en annen sak.


Bunader fra Thailand

NIA har valgt å samarbeide med bedriften Bunadrosen i forbindelse med denne utstillingen. En bedrift som importerer de fleste av bunadene sine fra Thailand, gjennom produsenten Nordlys.


For å sitere Ingrid Gunnes i artikkelen "Skarp bunadkritikk" i Varden 16.06.18:

"- Dette er med på å undergrave en av våre fremste norske håndverkstradisjoner. "


For bunad er ikke bare bunad. Det bygger på generasjoner med opparbeidet erfaring, historier og detaljrikt håndverk. Kulturaven bør behandles med respekt.


Ta for eksempel Nordlandsbunaden: Bunadsnemnda i Hålogaland arbeider med at Nordlandsbunaden skal lages med farger, broderi og fasong i tråd med den originale bunaden som ble godkjent i 1928. Nemnda har i dag 6 kontraktfestede leverandører og Bunadrosen er ikke en av dem.


Dersom det ikke kontrolleres, så sklir utformingen ut og det blir utviklet varianter som ikke er i tråd med originalene. I kostnadseffektiv produksjon i et lavkostland, så synker kvaliteten. Publikummet på Heddal Bygdetun burde få hele sannheten om bunadene de de gir poeng til.


Bak de originale bunadene ligger det hundrevis av timer innen forskning, rekonstruksjon og møysomhet. Det er veldig unikt med en nemnd som har jobbet aktivt i 90 år med å bevare originaliteten i bunaden sin. Man skulle tro at NIA ville respektere denne typen arbeid.


Det finnes dessverre enda flere eksempler på at utstillingen på Heddal Bygdetun ikke representerer norsk tradisjonshåndverk. Med sitt samarbeid med Bunadrosen, så representerer den heller ikke transparent produksjon, rettferdig lønn eller gode arbeidsforhold.


#Heddalbygdetun #nia #bunadsutstilling #sommerutstilling #heddal #bunadrosen #ingridgunnes #nordlandsbunad #hålogalandungdomslag #varden #nordlysbunader
Skrevet av: Siri Sveen Haaland

683 visninger0 kommentarer