Vil ha bunaden på UNESCO-lista


Illustrasjon: Anne-Marte Før

Den folkelige og allmenne bunadbruken i Norge står i en særstilling i internasjonal sammenheng. Derfor vil Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon få norsk bunadbruk på UNESCOs oversikt over immateriell kulturarv.


Det er få andre land i verden som har en så bred tradisjon for bruk av nasjonaldrakter slik som Norge. Nesten 70 prosent av alle norske kvinner har bunad, og omtrent 20 prosent av alle menn har bunad. Vi bruker bunaden uavhengig av alder, kjønn, bosted og sosial status. I tillegg til 17. mai brukes bunaden i feiringer i familien; dåp, konfirmasjon, bryllup og jubileer.

- Bunaden er svært utbredt, og da er det også lett å ta den for gitt. Vi ønsker å nominere den norske bunadbruken til UNESCO for å ivareta den for framtiden, sier Camilla Rossing, direktør for Norsk institutt for bunad og folkedrakt.


Les mer om Immateriell kulturarv her: https://www.immateriellkulturarv.no/bidrag/bunadbruk-i-norge/


UNESCOs oversikt over immateriell kulturarv er lillesøster til de mer kjente verdensarvlistene. Den immaterielle kulturarven er levende tradisjoner innen blant annet håndverk, dans og sang, naturkunnskap, ritualer og skikker. Det er disse listene Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Norges Husflidslag, Noregs ungdomslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon nå vil ha den norske bunadbruken inn på.


Bunadbruken er tett knyttet til vår kulturelle identitet og står sentralt i vår kulturarv. Denne tilknytningen er særlig sterk fordi mange bunader går i arv, eller er sydd av noen i familien. Den levende bunadstradisjonen i Norge er sterk, men den er også truet ved at håndverkskunnskapen gradvis blir mindre. Solveig Torgersen Grinder i Norges Husflidslag, som er en av initiativtakerne til nominasjonen, framhever hvordan bruk av bunad også henger tett sammen med å lage bunader.


Les artikkel i Avisa Valdres om denne saken.


- Produksjon av bunader krever omfattende kunnskaper i tradisjoner og i håndverksfag. En nominasjon vil sette fokus på behovet for gode håndverkutdanninger i Norge.


- Veien fram til innskriving i UNESCOs oversikt krever både at det er interesse blant nordmenn flest for nominasjonen, og støtte fra Norsk kulturråd og Kulturdepartementet. Vi som står bak initiativet ønsker å bevisstgjøre myndigheter, produsenter og folk flest om hvilken verdifull kulturell praksis bunadene representerer, fortsetter Torgersen Grinder.


Foto: Robert Hansen / NRK

Sak på NRK.no: Kjersti Lyngestad hjå Husfliden i Skien seier at ein plass på verdsarvlista vil kunne bidra til å bevara handverket.


En innskriving av bunadbruk i Norge på denne lista vil kunne sikre synlighet og anerkjennelse av bunad som verdifull immateriell kulturarv.


Arbeidet med nominasjonen kan følges på Facebook-siden «Bunad på UNESCO-lista»


(Pressemelding hentet fra Tekstilforum)

75 visninger1 kommentar